Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy disclaimer

Algemeen
De Gelderse Dierenwinkel respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn webshop https://www.degeldersedierenwinkel.nl, zijn (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. De Gelderse Dierenwinkel gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van DE Gelderse Dierenwinkel te maken hebben. Met derden die de diensten ondersteunen zijn duidelijke afspraken gemaakt die jouw persoonsgegevens beschermen. De gegevens worden in ieder geval niet verwerkt door partijen buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dat in de toekomst wijzigen, dan word je hierover geïnformeerd.

De Gelderse Dierenwinkel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland stelt.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van De Gelderse Dierenwinkel of wanneer je anderszins contact hebt met De Gelderse Dierenwinkel (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de webshop van De Gelderse Dierenwinkel), legt De Gelderse Dierenwinkel de door jou opgegeven gegevens vast. De Gelderse Dierenwinkel bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven en die De Gelderse Dierenwinkel via Google Analytics verzamelt. Meer over die laatste lees je later in deze verklaring.

Je kunt te allen tijde de webshop van De Gelderse Dierenwinkel anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met De Gelderse Dierenwinkel te delen.

Doelen
De Gelderse Dierenwinkel gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je de gegevens hebt verstrekt dan wel daarmee verenigbare doelen. Jouw gegevens worden in principe niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met De Gelderse Dierenwinkel of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als dat naar het oordeel van De Gelderse Dierenwinkel en naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Nieuwsbrief
De Gelderse Dierenwinkel informeert geïnteresseerden over zijn dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
De Gelderse Dierenwinkel draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • De webshop van De Gelderse Dierenwinkel is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
  • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
  • Met de webhosting provider is een verwerkersovereenkomst gesloten die de beveiliging van jouw persoonsgegevens eveneens waarborgt.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
De Gelderse Dierenwinkel maakt beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de webshop van De Gelderse Dierenwinkel te monitoren en geven De Gelderse Dierenwinkel inzicht in mogelijke leads. Deze cookies worden niet gebruikt om je te identificeren.

De Gelderse Dierenwinkel maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om jou uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt De Gelderse Dierenwinkel inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op zijn webshop. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Gelderse Dierenwinkel heeft hier geen invloed op. De Gelderse Dierenwinkel heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics kun je hier raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door De Gelderse Dierenwinkel geplaatste cookies. Je kunt desgewenst de instellingen van jouw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Jouw rechten
Je hebt verschillende rechten indien jouw persoonsgegevens door De Gelderse Dierenwinkel worden verwerkt. Zo kan je verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heb je het recht aan te geven dat de verwerking van jouw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). Je kunt in deze gevallen of indien je vragen hebt over het privacy beleid te allen tijde contact met De Gelderse Dierenwinkel opnemen door het sturen van een e-mail naar: klantenservice@degeldersedierenwinkel.com Gelieve in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Indien je een klacht hebt over het privacy beleid van De Gelderse Dierenwinkel lossen we dit graag gezamenlijk op. Het staat je echter vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring Klarna
Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact – en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en om die betaalmethoden voor u aan te passen. uw persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens Klarna’s eigen privacyverklaring.

Indien u kiest voor Klarna Achteraf betalen, dan voert Klarna mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.” 

wijziging in deze privacyverklaring
de regels rondom de bescherming van de persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. De Gelderse Dierenwinkel behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie november 2020

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN